April 6, 2009

100 từ và cụm từ tiếng Anh thường được phát âm sai

Phát âm tiếng Anh saiNgôn ngữ thường được những người khác nhau phát âm theo những cách không giống nhau tùy thuộc khu vực, trình độ học vấn và địa vị xã hội. Tiếng Anh cũng không ngoại lệ.

Trong tiếng Anh nhiều từ hoặc cụm từ thường được phát âm sai. Ngay cả bản thân danh từ "mispronunciation" cũng thường được phát âm hoặc đánh vần không đúng (nếu viết chính tả "mispronounciation" là sai; nhưng "to mispronounce" lại đúng!). Nhiều từ trong tiếng Anh có những quy tắc phát âm nhất định, ngay cả bạn chưa bao giờ học nó. Vì vậy phát âm đúng từ giúp bạn giao tiếp tự tin và thoải mái hơn.

Đây là danh sách 100 từ được YourDictionary cung cấp: Xem danh sách.

Sponsored links