June 9, 2009

Bảng chữ cái tiếng Anh

Bảng chữ cáiBắt đầu từ hôm nay, ngoài việc giới thiệu các địa chỉ học tiếng Anh trang web này còn hướng dẫn người học từng chủ đề tiếng Anh riêng biệt. Với mỗi bài hướng dẫn, bên cạnh các nguồn lý thuyết bạn đọc còn được cung cấp các địa chỉ thực hành.

Chúng ta bắt đầu với bài học đầu tiên: Bảng chữ cái tiếng Anh. Bài học này dành cho những người chưa biết gì về tiếng Anh hoặc các bé bắt đầu tập làm quen với tiếng Anh.

Bảng chữ cái: Giống như tiếng Pháp, tiếng Anh cũng có 26 chữ cái lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Phát âm:

  • Alphabet 1: Phát âm từng chữ cái một.
  • Alphabet 2: Phát âm bảng chữ cái.
  • Alphabet 3 : Bảng chữ cái với các từ về rao quả.
  • Alphabet 4: Bảng chữ cái với các bảng hiệu quảng cáo.

Bài hát:

Trò chơi:

Tải về máy:

  • Alphabet Flascards: Bảng chữ cái chia ra 4 bộ. Link tải về bên phải (Bạn phải có phần mềm đọc file .pdf)
  • ABC Coloring: In và tô màu theo từng chữ một.
  • ABCTeach: Bảng chữ cái

Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Anh cũng có thể xem thêm những bài học tiếng Anh cho người bắt đầu với cô Jennifer.

Chúc bạn và các bé học tập vui vẻ!

Sponsored links