June 20, 2009

Tiếng Anh giao tiếp - Bài 26, 27, 28, 29, 30

Đây là chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp đã được phát trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam do thạc sĩ Phạm Ngọc Thạch - giảng viên Tiếng Anh của trường ĐH Hà Nội hướng dẫn. Băng hình này được đăng lại theo yêu cầu của bạn đọc. Các bài học từ 26 đến 30.

Bài 26


Bài 27


Bài 28


Bài 29


Bài 30

Sponsored links