June 5, 2009

Tiếng Anh giao tiếp VTV2 - Bài 11, 12, 13, 14, 15

Đây là chương trình dạy tiếng Anh giao tiếp đã được phát trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam do thạc sĩ Phạm Ngọc Thạch - giảng viên Tiếng Anh của trường ĐH Hà Nội hướng dẫn. Băng hình này được đăng lại theo yêu cầu của bạn đọc.

Bài 11


Bài 12


Bài 13


Bài 14


Bài 15

Sponsored links