Những tình huống trong loạt bài học dưới đây giúp bạn nắm được các kỹ năng cơ bản giao tiếp tiếng Anh trong đời sống hàng ngày và đặc biệt trong công việc.

Hơn 100 bài học với mỗi bài học là một tình huống thực tế. Xin mời bạn xem bên dưới:

Tiếp tục cập nhật…