12 thì cơ bản trong tiếng Anh

12 thì cơ bản trong tiếng Anh

Biết được cách chia động từ và sử dụng đúng chỗ nghĩa là bạn đã thông thạo tiếng Anh rồi đấy!

Khác với tiếng Việt, động từ tiếng Anh được chia theo những công thức nhất định mà bạn phải nắm được mới mong hiểu được chính xác ý muốn diễn đạt của tác giả.

Đây là tập tin chỉ một trang A4 duy nhất giúp bạn có cái nhìn tổng quát hình thức các thì tiếng Anh có thể in ra làm tài liệu “gối đầu giường”.

Xin tải về tại đây (link dự phòng).

Xin lưu ý, máy tính của bạn cần phải có một chương trình đọc file .PDF để xem, ví dụ như Foxit Reader hoặc Adobe Reader.

Leave a Reply

Your email address will not be published.