Gần như tất cả người dùng internet Việt Nam ai cũng đều quen thuộc cái tên YouTube, website chia sẻ video trực tuyến số 1 hiện nay. Trên trang này, từ những bản nhạc cách đây khá lâu đến các tin...