Có rất nhiều trang web cung cấp các nội dung học tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ bằng tranh ảnh minh họa sinh động có thể được dùng làm giáo trình hoặc tư liệu tham khảo bổ sung cho giáo viên...