IETLS là gì và đăng ký thi ở đâu?

IELTS là gì?
IELTS là viết tắt của các chữ International English Language Testing System (Hệ thống thi trắc nghiệm tiếng Anh Quốc tế). IELTS là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Các thành viên sáng lập
IELTS được đồng sở hữu bởi 3 thành viên: Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP tổ chức giáo dục Úc.

Loại hình thi
IELTS có 2 loại hình thi: Học thuật (Academic) và không học thuật (General Training)

Dạng bài thi
Bài thi bao gồm 4 phần thi: nghe, nói đọc và viết. Đối với loại hình học thuật (Academic) và không học thuật (General Training), bài thi sẽ khác giống nhau ở phần thi Nghe, Nói và sẽ khác nhau ở phần thi Đọc, Viết. Xem video giới thiệu về IELTS và cấu trúc bài thi: IELTS Introduction.

Hệ thống điểm
Mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 bảng điểm, trên bảng điểm thể hiện thang điểm từ 1 đến 9 cho từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và điểm tổng cho 4 kỹ năng.

IELTS được cộng nhận ra sao?
IELTS được công nhận rộng rãi khắp nơi trên thế giới bao gồm các trường học ở nhiều quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada. Ngoài ra, IELTS còn được các tổ chức di trú, tổ chức chính phủ hay hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận. Hãy nhấp chuột vào trang Global Recognition System (GRS) để tham khảo danh sách các tổ chức trên thế giới công nhận IELTS.

Tìm lịch thi và đăng ký thi IELTS ở đâu?
Ở Việt Nam hiện nay đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh hoặc IDP để biết lịch thi cụ thể và địa điểm thi xin mời vào website ielts.org, ngay góc phải Find an IELTS test chọn Vietnam để xem.

Bài viết có tham khảo website Hội đồng Anh

16 comments:

 1. Học Tiếng Anh added you to her circles and invited you to join Google+.
  Click here to get started with Google+: https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CPi-3MfEoq0CFfMQNAod2xgAAA&path=%2Fwelcome%3Fgpinv%3DAMIXal8g04uff8nd_gkgZBfWJwxzBG9HkjNDuilE0oQISs7FHAz5BqLGsmXG8Le0pdj181YmVWSR0pRQIupU0ZDU4pAUCl8D9lOl3A2rZ4Qi4OayH2LiPRU&dt=1324998634972
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh invited
  to join Google+. Click here to
  unsubscribe from these emails: https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CPi-3MfEoq0CFfMQNAod2xgAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal8g04uff8nd_gkgZBfWJwxzBG9HkjNDuilE0oQISs7FHAz5BqLGsmXG8Le0pdj181YmVWSR0pRQIupU0ZDU4pAUCl8D9lOl3A2rZ4Qi4OayH2LiPRU%26est%3DADH5u8Vm9IDz8AhuSZYc0rB2U-G-auuFlTaG4KzEs_0lJE1PDD9hvl-aIjDhGeaQPWbogNy6Myk8xCjm6aGmA1Yzf8Bc9fX_E7HmGcVzTdwmlFgZUWDaYhWpJzpLnm_guV8v3uLHBy2AwQofj7z6E-34DsH91ZQ_CkiWxpLtb9Zmz8boHo9SYk8%26hl%3Den&dt=1324998634972

  ReplyDelete
 2. Học Tiếng Anh shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=COD_vLLbg64CFUmJ3godu0kAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FG5C65e9oo8m%3Fgpinv%3DAMIXal8fSyIQ1jqXrGByOKqAulCebTlfS9ksBW9P3dzhL_-rK2VHHr65Ecr-ZHu4aRk6etzeHaciitym-uHDq05ncm_TJU2iPXHum6Qd4odr0VLJ32aBSwQ%26hl%3Den&dt=1328337659054
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=COD_vLLbg64CFUmJ3godu0kAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal8fSyIQ1jqXrGByOKqAulCebTlfS9ksBW9P3dzhL_-rK2VHHr65Ecr-ZHu4aRk6etzeHaciitym-uHDq05ncm_TJU2iPXHum6Qd4odr0VLJ32aBSwQ%26est%3DADH5u8WXqHlwn4taLhGGD9IRO4-JmwwRBHS_a7qOsNVD_Mo0Y-8FGyUDs1BGii6vz1MfoKJU0jaUe-iSLC_0UhlyKpplP_W2RNO-ZD4OXqz8P-SoRloFmCKEQ9L0e2vBSbBBrkxZOM5dLIj92CUbuRcPGGxUDXBCxA%26hl%3Den&dt=1328337659054

  ReplyDelete
 3. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CODDyNWu664CFUmJ3godagkAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2F7RZriaDr9i4%3Fgpinv%3DAMIXal-Uy6hHvBaB_mCHmMm6SQdHSMoqw1b2RP41vIXvZ5aa5QwpI1TO8SUFVq38INfn8kYTqRD1VwRG2iof_qzh-TkU_eJCN7NCL5qpCmtM_2RNTgQM7nk%26hl%3Den&dt=1331899065839
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CODDyNWu664CFUmJ3godagkAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal-Uy6hHvBaB_mCHmMm6SQdHSMoqw1b2RP41vIXvZ5aa5QwpI1TO8SUFVq38INfn8kYTqRD1VwRG2iof_qzh-TkU_eJCN7NCL5qpCmtM_2RNTgQM7nk%26est%3DADH5u8WFulfmzdECwC66o1DhFPsG0t497Nl2E30ucrGzLB01qDbrzT1MB_0q5gDVPl-2r1xn7zF06M3UuqaE2vVC0-nW8u23XWbtXQ7JXrMBINBJbyn32zY3tCivkKq29-RGUQQIsgwCuZGgnEL-0zWgkZgT9Pwoww%26hl%3Den&dt=1331899065839

  ReplyDelete
 4. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CJCmgOLw7K4CFRCO3godZDUAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FHTfW4XxZvdz%3Fgpinv%3DAMIXal8dXwzuS-4KCT8qIW9SDrn-3FqjyDlfdozbVUCmu7Zz7hDOWfKyFLMMt5teQQVFxCD4wo6zt5-vap9M0sbLs1iAcT2IFg1JgoiHqTW12wfPMJdNOiA%26hl%3Den&dt=1331951168397
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CJCmgOLw7K4CFRCO3godZDUAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal8dXwzuS-4KCT8qIW9SDrn-3FqjyDlfdozbVUCmu7Zz7hDOWfKyFLMMt5teQQVFxCD4wo6zt5-vap9M0sbLs1iAcT2IFg1JgoiHqTW12wfPMJdNOiA%26est%3DADH5u8WzqVc_JvK6oyLHYstWFbq5rqLKULUvXngqXK9u-QGnjJ6EXWvUF9YaNKrD7O92rV0Opbeh0Abnq6D0H4LO0ugxRACUm0h9zqi6MIebuN2l3BUWN_5VV6kwPxgV8fItrggupspt413vQ3wHJQYlfc57ZW03ZQ%26hl%3Den&dt=1331951168397

  ReplyDelete
 5. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPDBipei864CFcJ_3godMnMAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FCafyyZP1f8j%3Fgpinv%3DAMIXal93HPI-97UA8EHQ4Y-6sX-9awW_eyUx_zK9m4B07QUi_D8_chn--516ZareXA9-3ICUrcEtFaJN8npTVUOGMJSHyGmZmne_oEa2BFlA0FJ3C1SB7cw%26hl%3Den&dt=1332170591481
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPDBipei864CFcJ_3godMnMAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal93HPI-97UA8EHQ4Y-6sX-9awW_eyUx_zK9m4B07QUi_D8_chn--516ZareXA9-3ICUrcEtFaJN8npTVUOGMJSHyGmZmne_oEa2BFlA0FJ3C1SB7cw%26est%3DADH5u8X2X20wXoKJ1I7WNO-FirOzoy8OhYCM3VRY2h7mo0-CPdj9bt3mh4HZC9aYHH5NpJhbIibBfU4qqZf9ErqzH9NXTQeoCJqd8R0miwrMYBdRCIaLOUotsHhnjlta9NnCXHJfJj0xM5MgrAivTS4qNwymhHaVmg%26hl%3Den&dt=1332170591481

  ReplyDelete
 6. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPju0_Wh9K4CFc8v3godvG0AAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FBAe35gfeaJu%3Fgpinv%3DAMIXal-RHki_th4dkecBAaWzaIBoEuc1MPrJ4NPUArGP2nVIl_zqOEARikQZkF7NnRsT3v7HMgmHol68oHE_zDoD4CQwefd9JIj2KNipndcairgogQbjQws%26hl%3Den&dt=1332204881116
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPju0_Wh9K4CFc8v3godvG0AAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal-RHki_th4dkecBAaWzaIBoEuc1MPrJ4NPUArGP2nVIl_zqOEARikQZkF7NnRsT3v7HMgmHol68oHE_zDoD4CQwefd9JIj2KNipndcairgogQbjQws%26est%3DADH5u8Uzb99TlBpP43TTI0nFwjq0oJ_CNL7g8lOjxdBOwqUzzNHWoks0OCHy2Hdx0eqf9bbhcbRLk5jNfdlSH1k6otQBIsxRu7AljvQlNxTYuGftYpxrnsbSano8AG5FLI_3EBIsp-fUjYuk6U2uSNwvuFx1MvSrvQ%26hl%3Den&dt=1332204881116

  ReplyDelete
 7. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CMjvkoihsa8CFcam3god_BgAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2F6mJrT4JC4kZ%3Fgpinv%3DAMIXal94mqgkTaCYksU2HdOeg3M9oMin3CAx5Dt-4wYnUzb93EY49QXG5OxlZhSlrKJAP6ZVPaaBGQnkPgI_vwfr72JMICC25ji-2HzBpeKsxyTb8h7x2J0&dt=1334300595503
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CMjvkoihsa8CFcam3god_BgAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal94mqgkTaCYksU2HdOeg3M9oMin3CAx5Dt-4wYnUzb93EY49QXG5OxlZhSlrKJAP6ZVPaaBGQnkPgI_vwfr72JMICC25ji-2HzBpeKsxyTb8h7x2J0%26est%3DADH5u8VUgiihC5QgSLjmXlsw5TaILgLmb84PgAduSof9_jLcjxYyg5DkJPnhyk83dSh7DpJNUJmIudai1-IaH06jtTEXGLW-FmQtWOf5ZxgatsUYx1SIdUU5eV3UJ8OluTlyWHyzsxXFK5oVU1onfPuAE13LFGWMKA&dt=1334300595503

  ReplyDelete
 8. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with


  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CICHi4PW4a8CFcam3godsgwAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FGgxdriDfRNP%3Fgpinv%3DAMIXal8d2J3_VAhcbZnTupTmOGySyMKdZPgzZ3KyKIzt4TD0iPmiSabjMFM3f1opup9XA-Uc1239X_L22PceQQ2jhzVfoUEPnQZUUlsmY0-4FGJO_o0LnZQ&dt=1335964079410
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CICHi4PW4a8CFcam3godsgwAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal8d2J3_VAhcbZnTupTmOGySyMKdZPgzZ3KyKIzt4TD0iPmiSabjMFM3f1opup9XA-Uc1239X_L22PceQQ2jhzVfoUEPnQZUUlsmY0-4FGJO_o0LnZQ%26est%3DADH5u8XuyJBoZaaSqhVutSlWvg7q7dEdaLiPQ2AzQkYoZHjPxybdKaJS9owp8btsK2MvYBGBsAsHdhQPEXO4zbGo9KbI3LOZADOgq2wJLs4fyFQ8B7To3MPhP6cjgMd_pbgQRji6U-sHElgl-Qo9cJuHCnGYAyKFXQ&dt=1335964079410

  ReplyDelete
 9. You received this message because Học Tiếng Anh shared it with

  "http://www.etienganh.com/2012/02/10-khoanh-khac-ang-nho-nhat-trong-su.html"
  Accept the invitation to view the full post: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPCukpLNmK4CFc8v3godIhsAAA&path=%2F114839336518116708280%2Fposts%2FhLLA8cKueyu%3Fgpinv%3DAMIXal_JiMGugdB1sPGZNHV0xO9lmF1sciCzgcycTrOE5Tzmwa2XvhtpXPBTFhaiWBSybdAaoyfTTPvYYhp0XdHHODdz3usw-4u7VIg6uuZ6M4wZrzUgnSU%26hl%3Den&dt=1329055387655
  Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more: http://www.google.com/+/learnmore/
  ------------------------
  You received this message because Học Tiếng Anh shared it with
  Click here to unsubscribe from these
  emails: https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emrecipient=116081796736425990300&emid=CPCukpLNmK4CFc8v3godIhsAAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal_JiMGugdB1sPGZNHV0xO9lmF1sciCzgcycTrOE5Tzmwa2XvhtpXPBTFhaiWBSybdAaoyfTTPvYYhp0XdHHODdz3usw-4u7VIg6uuZ6M4wZrzUgnSU%26est%3DADH5u8VUqwGlksN3lgVZTDr7FHMdzW74lbe-MS2WpHbJNXS7wS9QT3tUo2hGE_olbbQRq4dFmiel0EFXpeHO2JH1HQW1Pytf5JWI5TYDNt0OzHMmL8P3shoo-nQDMlQjoyDV34F1VFUjVXpJlHl6H2TQmhrZsSYe3A%26hl%3Den&dt=1329055387655

  ReplyDelete
 10. de thi IETLS dat ket qua tot thi phai hoc anh van chuong trinh gi? thoi gian bao lau va hoc o dau?

  ReplyDelete
 11. Hiện nay có rất nhiều trung tâm chuyên luyện thi IELTS. Tùy theo tình hình tài chính và trình độ tiếng Anh hiện tại của mình mà bạn quyết định chọn trung tâm và khóa học phù hợp.

  Xin gợi ý tìm các khóa học tại Hội đồng Anh, tuy nhiên học phí ở đây tương đối cao.

  Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu tự học trên mạng và ngay cả các tài liệu được giới thiệu ở đây.

  ReplyDelete
 12. trinh do anh v an cua toi thuoc loai so cap vay co thi IETLS duoc khong?

  ReplyDelete
 13. Thi vẫn được, quan trọng là được bao nhiêu điểm thôi bạn ạ. Để có điểm cao
  bạn nên tập trung ôn luyện và thực hành tiếng Anh nhiều.

  ReplyDelete
 14. lananhnguyen1/27/13, 8:42 PM

  bạn có thể giới thiệu 1 số địa chỉ luyện thi ielts chất lượng mà học phí k quá cao vì mih còn là sv k?

  ReplyDelete
 15. mình được biết Golden Key 72 Linh Lang, Ba Đình đang tổ chức thi thử IELTS free 100. mà học phí ở đó cũng không quá cao, phù hợp với sinh viên.
  Golden Key đã chính thức trở thành điểm đăng ký thi và luyện thi IELTS của Hội đồng Anh, nên bạn có thể yên tâm về chất lượng học tại đó.

  ReplyDelete
 16. toi hoc anh van chi moi co chung chi B va bo cung kha lau roi (tren 10 năm). De hoan thien chuong trinh thac si phai co chung chi IELTS quoc te 6.0. Vay toi phai co mat thoi gian bao lau va phuong phap hoc nhu the nao de thi dat duoc so diem IELTS tren?

  ReplyDelete

Học tiếng Anh hoan nghênh tất cả thảo luận, thắc mắc và góp ý phù hợp với nội dung bài viết đồng thời giữ quyền từ chối quảng cáo và đường link. Nếu chưa có tài khoản ở các dịch vụ được liệt kê trên, xin chọn đăng với tư cách Ẩn danh (Anonymous). Xem hướng dẫn cách đăng bình luận!