Câu chuyện cà phê muối này chắc chắn nhiều bạn đã đọc ở đâu đó, chỉ khác ở đây có thêm bản tiếng Anh. Trong phút bối rối được gặp cô gái xinh đẹp thay vì hỏi xin thêm đường cho...