Số liệu thống kê số người sử dụng internet mới nhất từ We are Social, một tổ chức có trụ sở tại Anh chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội toàn cầu, cho thấy tháng 01/2014 Việt Nam có 20...