22 bài học tiếng Anh thông dụng ở Úc 2

Đây là phần 2 của loạt 26 bài học tiếng Anh thông dụng ở Úc đã được giới thiệu lần trước trên Học Tiếng Anh.

Loạt bài này tìm hiểu cách sử dụng tiếng Anh hàng ngày của người Úc qua đó chúng ta có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp và thực hành tiếng Anh.

Chương trình này được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và sản xuất bởi Ban tiếng Việt Đài Úc châu dưới sự hợp tác với Đài tiếng nói Việt Nam, có lẽ đã từng được phát trên VOV2.

Truy cập vào đây để học trực tuyến hoặc tải về máy theo các địa chỉ bên dưới.

 • Toàn văn 26 bài học: Dowload
 • Audio:
 • Mật khẩu (phân biệt HOA thường): eTiengAnh.com

Link chứa toàn bộ các tệp tin trên: http://www.mediafire.com/?7msx7msrxu2z4

Hướng dẫn:

Nhấp chuột vào địa chỉ muốn tải, nhập mật khẩu eTiengAnh.com và nhấn nút Unlock File, đợi ít giây và nhấn tiếp Click here to start download from MediaFire.

Loạt bài gồm 22 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.

 • Bài 1: Đặt các câu hỏi: Các câu hỏi bắt đầu bằng ‘when, where, what, why, how’; câu hỏi loại ‘yes/no’; câu hỏi dạng phủ định
 • Bài 2: Nói chuyện về quá khứ: Cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc ‘used to + infinitive’; nói về một chuỗi sự việc đã qua.
 • Bài 3: Xin chỉ đường: Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn.
 • Bài 4: Yêu cầu một cách lịch sự: Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn.
 • Bài 5: Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được: Cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như ‘some, any, something, anything, nothing, everything’.
 • Bài 6: Cách đề nghị, gợi ý và khuyên: Cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như ‘must, have to, need to, should, ought to’.
 • Bài 7: Câu điều kiện – quan hệ nhân quả: Loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả).
 • Bài 8: Câu điều kiện – quan hệ giả định: Loại câu điều kiện thứ hai (quan hệ giả định).
 • Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai: Nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước.
 • Bài 10: So sánh: Dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc.
 • Bài 11: Nói về thời tương lai: Nói về thời tương lai; thì hiện tại đơn giản; động từ chuyển động.
 • Bài 12: Nói về hành động thường xảy ra: Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn (‘usually, always, often, sometimes, never’).
 • Bài 13: Mô tả đồ vật: Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ.
 • Bài 14: Mô tả người: Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích…
 • Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí: Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như ‘in, on, next to, near, by, in front of, opposite.
 • Bài 16: thể chủ động và bị động: Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ ‘to be’.
 • Bài 17: Nói về thời quá khứ: Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, và có thể còn tiếp tục.
 • Bài 18: Nói về thời quá khứ: Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, và có thể còn tiếp tục.
 • Bài 19: Câu trực tiếp và gián tiếp: Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác.
 • Bài 20: Nói về chuyện quá khứ – thể giả định: Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ.
 • Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10: Ôn lại: chào hỏi; quá khứ’ tương lai; xin chỉ đường; yêu cầu; số lượng; đề nghị; câu điều kiện; so sánh.
 • Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20: Ôn lại: tương lai; quá khứ; việc thường xảy ra; mô tả; thể chủ động và bị động; trực tiếp và gián tiếp; giả định.

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.