26 bài học tiếng Anh thông dụng ở Úc 1

Tiếng Anh thông dụng ở Úc là loạt bài tiếp theo được giới thiệu trên Học Tiếng Anh trong số những bài học tiếng Anh miễn phí từ Đài Úc châu.

Loạt bài này tìm hiểu cách sử dụng tiếng Anh hàng ngày của người Úc qua đó chúng ta có thể nâng cao kỹ năng giao tiếp và thực hành tiếng Anh.

Chương trình này được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) và sản xuất bởi Ban tiếng Việt Đài Úc châu dưới sự hợp tác với Đài tiếng nói Việt Nam, có lẽ đã được phát trên VOV2.

Truy cập vào đây để học trực tuyến hoặc tải về máy theo các địa chỉ bên dưới. Xin lưu ý toàn văn bài học không giống với băng audio mà bạn nghe.

Link chứa toàn bộ các tệp tin trên: http://www.mediafire.com/?7msx7msrxu2z4

Hướng dẫn:

Nhấp chuột vào địa chỉ muốn tải, nhập mật khẩu eTiengAnh.com và nhấn nút Unlock File, đợi ít giây và nhấn tiếp Click here to start download from MediaFire.

Loạt bài gồm 26 phần, tập trung vào cách sử dụng tiếng Anh của người Úc.

 • Bài 1: Gặp gỡ lần đầu tiên: Các cách giới thiệu và bắt chuyện khi gặp ai đó lần đầu tiên.
 • Bài 2: Bắt chuyện với một người lạ: Những cách bắt chuyện với người lạ để hỏi đường hay để làm quen.
 • Bài 3: Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn: Cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian cũng như điểm hẹn.
 • Bài 4: Bày tỏ sở thích và chọn lựa: Cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn tại một nhà hàng.
 • Bài 5: Mô tả sự vật và con người: Cách mô tả sự vật và con người bằng tính từ; cách so sánh.
 • Bài 6: Phát biểu ý kiến: Các cách hỏi ý kiến của người khác, cách đồng ý và không đồng ý với họ.
 • Bài 7: Hỏi thăm đường: Hỏi đường và chỉ đường sao cho rỏ ràng và chính xác.
 • Bài 8: Ôn lại bài 1 đến Bài 7: Chào hỏi, bắt chuyện, tự giới thiệu, gợi ý, hỏi và phát biểu ý kiến.
 • Bài 9: Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai: Các hình thức sai khiến – từ yêu cầu đến nhờ vả. Cách gợi ý khi muốn giúp ai đó.
 • Bài 10: Cách đọc số thông thường: Viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số.
 • Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh: Cách nói về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh.
 • Bài 12: Đi mua sắm: Những mẫu đối thoại trong việc mua sắm: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.
 • Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác: Hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của người bạn mới quen một cách lịch sự.
 • Bài 14: Mô tả kích cở của mọi vật: Những cách mô tả kích cở của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều.
 • Bài 15: Sở hữu cách: Sở hữu cách: sở hữu chủ; vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu.
 • Bài 16: Ôn lại Bài 10-15: Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v…
 • Bài 17: Nói về ngày tháng năm và giờ giấc: Những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc – từ chung chung đến chính xác.
 • Bài 18: Câu đề nghị và trả lời: Cách đối đáp rỏ ràng nhưng tế nhị khi nhờ vả hay yêu cầu ai làm gì hay đừng làm gì.
 • Bài 19: Cách nói thích và không thích: Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác.
 • Bài 20: Đồng ý và không đồng ý: Cách phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong đối thoại để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí.
 • Bài 21: Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì: Sai khiến – từ ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự – để ai đó làm hay không làm một điều gì.
 • Bài 22: Thu thập và cung cấp thông tin: Những cách hỏi và trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.
 • Bài 23: Dự định cho tương lai: Những cách nói để mô tả tính chắc chắn của sự việc diễn ra trong tương lai.
 • Bài 24: Xin lỗi: Xin lỗi khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai, và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.
 • Bài 25: Nói chuyện về sức khỏe: Nói về sức khoẻ – từ hỏi han về căn nguyên đến nhận xét về thần sắc; những từ ngữ mô tả bệnh tật.
 • Bài 26: Ôn tập toàn bộ Loạt 1: Ôn tập toàn bộ Tiếng Anh Thông Dụng ở Australia Loạt 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.