80 bài học tiếng Anh qua video English For You

Với đường truyền ADSL bạn có thể dễ dàng xem các bài học tiếng Anh video trực tuyến trên máy tính và điện thoại của mình.

Hôm nay Học Tiếng Anh giới thiệu loạt 80 bài học tiếng Anh qua video trên truyền hình Mỹ đã được rất nhiều người học tiếng Anh ở Việt Nam biết đến. Bộ tài liệu này gồm 80 bài học video dành cho người biết một ít tiếng Anh (low level) đến người có trình độ trung cấp (intermediate level).

Thời lượng 60 phút mỗi bài bao gồm nhiều phần luyện tập như từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc, phát âm và đàm thoại sau cùng, ‘English For You’ thật sự là một chương trình dạy tiếng Anh bổ ích cho tất cả những người học tiếng Anh.

Chương trình này có 3 cấp độ cho người mới bắt đầu, sơ cấp cho người đã có kiến thức tiếng Anh nhất định và trung cấp cho những người muốn nâng cao thêm khả năng ngôn ngữ.

Mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ được trình bày rất khoa học bao gồm nhiều phần luyện tập từ vựng, ngữ pháp, luyện đọc, phát âm, đàm thoại, tình huống mở rộng. Đây thật sự là chương trình hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng Anh ngữ.

1. English For You, Beginner levels

Playlist 30 video gồm 27 bài học và 3 bài ôn tập dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh.

EFU – ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS
Teacher: Molly STONE

 • Lesson 01 – Nice to meet you!
 • Lesson 02 – How are you?
 • Lesson 03 – What does she look like?
 • Lesson 04 – Where are you from?
 • Lesson 05 – Do you speak English?
 • Lesson 06 – My family.
 • Lesson 07 – These are my relatives.
 • Lesson 08 – What do you do?
 • Lesson 09 – Where do you work?
 • Lesson 10 – What time is it?
 • Lesson 11 – What day is it?
 • Lesson 12 – How is the weather?
 • Lesson 13 – What are you wearing?
 • Lesson 14 – The Body
 • Lesson 15 – Whats the matter?
 • Lesson 16 – Home sweet home
 • Lesson 17 – Tell me about your furniture
 • Lesson 18 – I’m hungry!
 • Lesson 19 – What sports can you play?
 • Lesson 20 – What did you do yesterday?
 • Lesson 21 – What are you going to do?
 • Lesson 22 – Would you like to go…?
 • Lesson 23 – My Vacation
 • Lesson 24 – How do you travel?
 • Lesson 25 – How do you get there?
 • Lesson 26 – Ask me a question
 • Lesson 27 – I don’t know
 • Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
 • Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
 • Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

2. English For You, Elementary levels

Playlist 30 video gồm 27 bài học và 3 bài ôn tập dành cho người có trình độ tiếng Anh cơ bản muốn nâng cao hơn trình độ mới bắt đầu học tiếng Anh.

EFU – ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS
Teacher: Nicole JONES

 • Lesson 01 – Welcome
 • Lesson 02 – Special days
 • Lesson 03 – Entertaining
 • Lesson 04 – At school
 • Lesson 05 – Location
 • Lesson 06 – Shopping
 • Lesson 07 – Did you buy this for me?
 • Lesson 08 – Activities
 • Lesson 09 – Listen to the music
 • Lesson 10 – Whats for dinner?
 • Lesson 11 – He is taller than I am
 • Lesson 12 – What is the tallest mountain?
 • Lesson 13 – At home
 • Lesson 14 – At the station
 • Lesson 15 – Do this
 • Lesson 16 – Past experiences
 • Lesson 17 – Future life
 • Lesson 18 – I wish upon a star
 • Lesson 19 – World knowledge
 • Lesson 20 – Getting around
 • Lesson 21 – Social Groups
 • Lesson 22 – Dining out
 • Lesson 23 – What are your job skills?
 • Lesson 24 – Talking on the phone
 • Lesson 25 – The Art
 • Lesson 26 – Transportation
 • Lesson 27 – Celebrations
 • Lesson 28 – Review I (Lessons 1 to 9)
 • Lesson 29 – Review II (Lessons 10 to 18)
 • Lesson 30 – Review III (Lessons 19 to 27)

3. English For You, Intermediate levels

Playlist 20 video gồm 18 bài học và 2 bài ôn tập dành cho người có trình độ tiếng Anh trung cấp.

EFU – ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS
Teacher: Christopher OCONNELL

 • Lesson 01 – Horror Films
 • Lesson 02 – Rock N Roll
 • Lesson 03 – Space
 • Lesson 04 – On the farm
 • Lesson 05 – At the hospital
 • Lesson 06 – At the circus
 • Lesson 07 – At the beach
 • Lesson 08 – Crime doesn’t pay
 • Lesson 09 – At the amusement park
 • Lesson 10 – At the grocery store
 • Lesson 11 – At the playground
 • Lesson 12 – Under the weather
 • Lesson 13 – At the hotel
 • Lesson 14 – Fairy Tales & Legends
 • Lesson 15 – Christmas time
 • Lesson 16 – In the workshop
 • Lesson 17 – At the camp
 • Lesson 18 – At the doctors
 • Lesson 19 – Review 1 Lessons
 • Lesson 20 – Review 2 Lessons

27 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *