Author: Đào Nhân

Đam mê tiếng Anh, thích tìm tòi, khám phá, chia sẻ kiến thức tiếng Anh. Đó là những gì có thể nói về tác giả blog này. Hiện người viết đang công tác trong lĩnh vực dịch vụ du học và di trú (Tel: 0796080808). Kết nối với tôi: Facebook | Twitter | Linkedin | Instagram