Bảng động từ bất quy tắc

Bảng động từ tiếng Anh bất quy tắc đầy đủ nhất

Bảng động từ tiếng Anh bất quy tắc đầy đủ nhất chứa hơn 470 động từ được sắp xếp theo bảng chữ cái dễ tra cứu và học tập. Danh sách này chứa tất cả những động từ được dùng trong tiếng Anh hiện đại cũng như những động từ ít được sử dụng trong tiếng Anh ngày nay.

Với một số video được chọn lọc trên YouTube dưới đây sẽ giúp cho việc phát âm các dạng động từ bất quy tắc dễ dàng hơn. Hãy nghe và đọc theo bạn nhé!

Bảng động từ bất quy tắc

Danh sách hơn 470 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh (irregular verbs). Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để tiện cho việc tra cứu.

Chỉ cần nhấn vào chữ cái dưới đây để di chuyển đến những động từ tương ứng bắt đầu bằng chữ cái đó. Nếu sử dụng máy tính, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và nhập động từ để tìm.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Base verbSimple pastPast participle
1abideabided / abodeabided
2alightalighted / alitalighted / alit
3arisearosearisen
4awakeawakened / awokeawakened / awoken
Trở lại danh sách

B

Base verbSimpe pastPast participle
1backbitebackbitbackbitten
2backslidebackslidbackslidden / backslid
3be [ am, is, are]was, werebeen
4bearboreborn / borne
5beatbeatbeaten / beat
6becomebecamebecome
7befallbefellbefallen
8begetbegat / begotbegotten
9beginbeganbegun
10beholdbeheldbeheld
11bendbentbent
12bereavebereaved / bereftbereaved / bereft
13beseechbesought / beseechedbesought / beseeched
14besetbesetbeset
15bestrewbestrewedbestrewn / bestrewed
16betbet / bettedbet / betted
17betakebetookbetaken
18bethinkbethoughtbethought
19bid (farewell)bid / badebidden
20bid (offer amount)bidbid
21bindboundbound
22bitebitbitten
23bleedbledbled
24blowblewblown
25breakbrokebroken
26breedbredbred
27bringbroughtbrought
28broadcastbroadcast / broadcastedbroadcast / broadcasted
29browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeat
30buildbuiltbuilt
31burnburned / burntburned / burnt
32burstburstburst
33bustbusted / bustbusted / bust
34buyboughtbought
Trở lại danh sách

C

Base verbSimple pastPast participle
1castcastcast
2catchcaughtcaught
3chidechided / chidchided / chidden
4choosechosechosen
5clapclapped / claptclapped / clapt
6clingclungclung
7clotheclothed / cladclothed / clad
8colorbreedcolorbredcolorbred
9comecamecome
10costcostcost
11creepcreptcrept
12crossbreedcrossbredcrossbred
13cutcutcut
Trở lại danh sách

D

Base verbSimple pastPast participle
1daredared / durstdared / durst
2daydreamdaydreamed / daydreamtdaydreamed / daydreamt
3dealdealtdealt
4digdugdug
5dightdighted / dightdighted / dight
6disprovedisproveddisproved / disproven
7dive (jump head-first)dove / diveddived
8dive (scuba diving)dived / dovedived
9dodiddone
10drawdrewdrawn
11dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamt
12drinkdrankdrunk
13drivedrovedriven
14dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelled
Trở lại danh sách

E

Base verbSimple pastPast participle
eatateeaten
enwindenwoundenwound
Trở lại danh sách

F

Base verbSimple pastPast participle
1fallfellfallen
2feedfedfed
3feelfeltfelt
4fightfoughtfought
5findfoundfound
6fit (tailor, change size)fitted / fitfitted / fit
7fit (be right size)fit / fittedfit / fitted
8fleefledfled
9flingflungflung
10flyflewflown
11forbearforboreforborne
12forbidforbadeforbidden
13fordofordidfordone
14forecastforecastforecast
15forego (also forgo)forewentforegone
16foreknowforeknewforeknown
17forerunforeranforerun
18foreseeforesawforeseen
19foreshowforeshowedforeshown / foreshowed
20forespeakforespokeforespoken
21foretellforetoldforetold
22forgetforgotforgotten / forgot
23forgiveforgaveforgiven
24forsakeforsookforsaken
25forswearforsworeforsworn
26fraughtfraughtfraught
27freezefrozefrozen
28frostbitefrostbitfrostbitten
Trở lại danh sách

G

Base verbSimple pastPast participle
1gainsaygainsaidgainsaid
2getgotgotten / got
3gildgilded / giltgilded / gilt
4givegavegiven
5gowentgone
6grindgroundground
7growgrewgrown
Trở lại danh sách

H

Base verbSimple pastPast participle
1hagridehagrodehagridden
2halterbreakhalterbrokehalterbroken
3hamstringhamstrunghamstrung
4hand-feedhand-fedhand-fed
5handwritehandwrotehandwritten
6hanghunghung
7hang (kill by hanging)hanged / hunghanged / hung
8havehadhad
9hearheardheard
10heaveheaved / hoveheaved / hove
11hewhewedhewn / hewed
12hidehidhidden
13hithithit
14holdheldheld
15hurthurthurt
Trở lại danh sách

I

Base verbSimple pastPast participle
1inbreedinbredinbred
2inlayinlaidinlaid
3inputinput / inputtedinput / inputted
4insetinsetinset
5interbreedinterbredinterbred
6intercutintercutintercut
7interlayinterlaidinterlaid
8intersetintersetinterset
9interweaveinterwove / interweavedinterwoven / interweaved
10interwindinterwoundinterwound
11inweaveinwove / inweavedinwoven / inweaved
Trở lại danh sách

J

Base verbSimple pastPast participle
1jerry-buildjerry-builtjerry-built
Trở lại danh sách

K

Base verbSimple pastPast participle
1keepkeptkept
2kneelknelt / kneeledknelt / kneeled
3knitknitted / knitknitted / knit
4knowknewknown
Trở lại danh sách

L

Base verbSimple pastPast participle
1ladeladedladen / laded
2landslidelandslidlandslid
3laylaidlaid
4leadledled
5leanleaned / leantleaned / leant
6leapleaped / leaptleaped / leapt
7learnlearned / learntlearned / learnt
8leaveleftleft
9lendlentlent
10letletlet
11lielaylain
12lie (not tell truth) REGULARliedlied
13lightlit / lightedlit / lighted
14lip-readlip-readlip-read
15loselostlost
Trở lại danh sách

M

Base verbSimple pastPast participle
1makemademade
2meanmeantmeant
3meetmetmet
4misbecomemisbecamemisbecome
5miscastmiscastmiscast
6miscutmiscutmiscut
7misdealmisdealtmisdealt
8misdomisdidmisdone
9mishearmisheardmisheard
10mishitmishitmishit
11mislaymislaidmislaid
12misleadmisledmisled
13mislearnmislearned / mislearntmislearned / mislearnt
14misreadmisreadmisread
15missaymissaidmissaid
16missendmissentmissent
17missetmissetmisset
18misspeakmisspokemisspoken
19misspellmisspelled / misspeltmisspelled / misspelt
20misspendmisspentmisspent
21misswearmissworemissworn
22mistakemistookmistaken
23misteachmistaughtmistaught
24mistellmistoldmistold
25misthinkmisthoughtmisthought
26misunderstandmisunderstoodmisunderstood
27miswearmisworemisworn
28miswedmiswed / misweddedmiswed / miswedded
29miswritemiswrotemiswritten
30mowmowedmowed / mown
Trở lại danh sách

N

Không có động từ bất quy tắc bắt đầu bằng “N”.

O

Base verbSimple pastPast participle
1offsetoffsetoffset
2outbidoutbidoutbid
3outbreedoutbredoutbred
4outdooutdidoutdone
5outdrawoutdrewoutdrawn
6outdrinkoutdrankoutdrunk
7outdriveoutdroveoutdriven
8outfightoutfoughtoutfought
9outflyoutflewoutflown
10outgrowoutgrewoutgrown
11outlayoutlaidoutlaid
12outleapoutleaped / outleaptoutleaped / outleapt
13outlie (not tell truth) REGULARoutliedoutlied
14outputoutput / outputtedoutput / outputted
15outrideoutrodeoutridden
16outrunoutranoutrun
17outseeoutsawoutseen
18outselloutsoldoutsold
19outshineoutshined / outshoneoutshined / outshone
20outshootoutshotoutshot
21outsingoutsangoutsung
22outsitoutsatoutsat
23outsleepoutsleptoutslept
24outsmelloutsmelled / outsmeltoutsmelled / outsmelt
25outspeakoutspokeoutspoken
26outspeedoutspedoutsped
27outspendoutspentoutspent
28outspinoutspunoutspun
29outspringoutsprang / outsprungoutsprung
30outstandoutstoodoutstood
31outswearoutsworeoutsworn
32outswimoutswamoutswum
33outtellouttoldouttold
34outthinkoutthoughtoutthought
35outthrowoutthrewoutthrown
36outwearoutworeoutworn
37outwindoutwoundoutwound
38outwriteoutwroteoutwritten
39overbearoverboreoverborne / overborn
40overbidoverbidoverbid
41overbreedoverbredoverbred
42overbuildoverbuiltoverbuilt
43overbuyoverboughtoverbought
44overcastovercastovercast
45overcomeovercameovercome
46overcutovercutovercut
47overdooverdidoverdone
48overdrawoverdrewoverdrawn
49overdrinkoverdrankoverdrunk
50overeatoverateovereaten
51overfeedoverfedoverfed
52overhangoverhungoverhung
53overhearoverheardoverheard
54overlayoverlaidoverlaid
55overleapoverleaped / overleaptoverleaped / overleapt
56overlieoverlayoverlain
57overpayoverpaidoverpaid
58overrideoverrodeoverridden
59overrunoverranoverrun
60overseeoversawoverseen
61overselloversoldoversold
62oversetoversetoverset
63oversewoversewedoversewn / oversewed
64overshootovershotovershot
65oversleepoversleptoverslept
66oversowoversowedoversown / oversowed
67overspeakoverspokeoverspoken
68overspendoverspentoverspent
69overspilloverspilled / overspiltoverspilled / overspilt
70overspinoverspunoverspun
71overspreadoverspreadoverspread
72overspringoversprang / oversprung /oversprung
73overstandoverstoodoverstood
74overstrewoverstrewedoverstrewn / overstrewed
75overstrideoverstrodeoverstridden
76overstrikeoverstruckoverstruck
77overtakeovertookovertaken
78overthinkoverthoughtoverthought
79overthrowoverthrewoverthrown
80overwearoverworeoverworn
81overwindoverwoundoverwound
82overwriteoverwroteoverwritten
Trở lại danh sách

P

Base verbSimple pastPast participle
1partakepartookpartaken
2paypaidpaid
3pleadpleaded / pledpleaded / pled
4prebuildprebuiltprebuilt
5predopredidpredone
6premakepremadepremade
7prepayprepaidprepaid
8presellpresoldpresold
9presetpresetpreset
10preshrinkpreshrankpreshrunk
11presplitpresplitpresplit
12proofreadproofreadproofread
13proveprovedproven / proved
14putputput
Trở lại danh sách

Q

Base verbSimple pastPast participle
1quick-freezequick-frozequick-frozen
2quitquit / quittedquit / quitted
Trở lại danh sách

R

Base verbSimple pastPast participle
1readread (sounds like “red”)read (sounds like “red”)
2reawakereawokereawaken
3rebidrebidrebid
4rebindreboundrebound
5rebroadcastrebroadcast / rebroadcastedrebroadcast / rebroadcasted
6rebuildrebuiltrebuilt
7recastrecastrecast
8recutrecutrecut
9redealredealtredealt
10redoredidredone
11redrawredrewredrawn
12reevereeved / rovereeved / rove
13refit (replace parts)refit / refittedrefit / refitted
14refit (retailor)refitted / refitrefitted / refit
15regrindregroundreground
16regrowregrewregrown
17rehangrehungrehung
18rehearreheardreheard
19reknitreknitted / reknitreknitted / reknit
20relay (for example tiles)relaidrelaid
21relay (pass along) REGULARrelayedrelayed
22relearnrelearned / relearntrelearned / relearnt
23relightrelit / relightedrelit / relighted
24remakeremaderemade
25rendrent / rendedrent / rended
26repayrepaidrepaid
27rereadrereadreread
28rerunreranrerun
29resellresoldresold
30resendresentresent
31resetresetreset
32resewresewedresewn / resewed
33retakeretookretaken
34reteachretaughtretaught
35retearretoreretorn
36retellretoldretold
37rethinkrethoughtrethought
38retreadretreadretread
39retrofitretrofitted / retrofitretrofitted / retrofit
40rewakerewoke / rewakedrewaken / rewaked
41rewearreworereworn
42reweaverewove / reweavedrewoven / reweaved
43rewedrewed / reweddedrewed / rewedded
44rewetrewet / rewettedrewet / rewetted
45rewinrewonrewon
46rewindrewoundrewound
47rewriterewroterewritten
48ridridrid
49rideroderidden
50ringrangrung
51riseroserisen
52riverivedriven / rived
53roughcastroughcastroughcast
54runranrun
Trở lại danh sách

S

Base verbSimple pastPast participle
1sand-castsand-castsand-cast
2sawsawedsawed / sawn
3saysaidsaid
4seesawseen
5seeksoughtsought
6self-feedself-fedself-fed
7self-sowself-sowedself-sown / self-sowed
8sellsoldsold
9sendsentsent
10setsetset
11sewsewedsewn / sewed
12shakeshookshaken
13shaveshavedshaved / shaven
14shearshearedsheared / shorn
15shedshedshed
16shineshined / shoneshined / shone
17shitshit / shat / shittedshit / shat / shitted
18shoeshoed / shodshoed / shod
19shootshotshot
20showshowedshown / showed
21shrinkshrank / shrunkshrunk
22shriveshrived / shroveshriven
23shutshutshut
24sight-readsight-readsight-read
25singsangsung
26sinksank / sunksunk
27sitsatsat
28skywriteskywroteskywritten
29slay (kill)slew / slayedslain / slayed
30slay (amuse) REGULARslayedslayed
31sleepsleptslept
32slideslidslid
33slingslungslung
34slinkslinked / slunkslinked / slunk
35slitslitslit
36smellsmelled / smeltsmelled / smelt
37smitesmotesmitten / smote
38sneaksneaked / snucksneaked / snuck
39sowsowedsown / sowed
40speakspokespoken
41speedsped / speededsped / speeded
42spellspelled / speltspelled / spelt
43spendspentspent
44spillspilled / spiltspilled / spilt
45spinspunspun
46spitspit / spatspit / spat
47splitsplitsplit
48spoilspoiled / spoiltspoiled / spoilt
49spoon-feedspoon-fedspoon-fed
50spreadspreadspread
51springsprang / sprungsprung
52stall-feedstall-fedstall-fed
53standstoodstood
54stavestaved / stovestaved / stove
55stealstolestolen
56stickstuckstuck
57stingstungstung
58stinkstunk / stankstunk
59strewstrewedstrewn / strewed
60stridestrodestridden
61strike (delete)struckstricken
62strike (hit)struckstruck / stricken
63stringstrungstrung
64stripstripped / striptstripped / stript
65strivestrove / strivedstriven / strived
66subletsubletsublet
67sunburnsunburned / sunburntsunburned / sunburnt
68swearsworesworn
69sweatsweat / sweatedsweat / sweated
70sweepsweptswept
71swellswelledswollen / swelled
72swimswamswum
73swingswungswung
Trở lại danh sách

T

Base verbSimple pastPast participle
1taketooktaken
2teachtaughttaught
3teartoretorn
4telecasttelecasttelecast
5telltoldtold
6test-drivetest-drovetest-driven
7test-flytest-flewtest-flown
8thinkthoughtthought
9thrivethrived / throvethrived / thriven
10throwthrewthrown
11thrustthrustthrust
12treadtrodtrodden / trod
13troubleshoottroubleshottroubleshot
14typecasttypecasttypecast
15typesettypesettypeset
16typewritetypewrotetypewritten
Trở lại danh sách

U

Base verbSimple pastPast participle
1unbearunboreunborn / unborne
2unbendunbentunbent
3unbindunboundunbound
4unbuildunbuiltunbuilt
5unclotheunclothed / uncladunclothed / unclad
6underbidunderbidunderbid
7underbuyunderboughtunderbought
8undercutundercutundercut
9underfeedunderfedunderfed
10undergounderwentundergone
11underlayunderlaidunderlaid
12underletunderletunderlet
13underlieunderlayunderlain
14underrununderranunderrun
15undersellundersoldundersold
16undershootundershotundershot
17underspendunderspentunderspent
18understandunderstoodunderstood
19undertakeundertookundertaken
20underthrustunderthrustunderthrust
21underwriteunderwroteunderwritten
22undoundidundone
23undrawundrewundrawn
24unfreezeunfrozeunfrozen
25unhangunhungunhung
26unhideunhidunhidden
27unholdunheldunheld
28unknitunknitted / unknitunknitted / unknit
29unladeunladedunladen / unladed
30unlayunlaidunlaid
31unlead REGULARunleadedunleaded
32unlearnunlearned / unlearntunlearned / unlearnt
33unmakeunmadeunmade
34unreeveunreeved / unroveunreeved / unrove
35unsayunsaidunsaid
36unsewunsewedunsewn / unsewed
37unslingunslungunslung
38unspinunspununspun
39unstickunstuckunstuck
40unstringunstrungunstrung
41unswearunsworeunsworn
42unteachuntaughtuntaught
43unthinkunthoughtunthought
44unweaveunwove / unweavedunwoven / unweaved
45unwindunwoundunwound
46unwriteunwroteunwritten
47upholdupheldupheld
48upsetupsetupset
Trở lại danh sách

V

Base verbSimple pastPast participle
1vexvexed / vextvexed / vext
Trở lại danh sách

W

Base verbSimple pastPast participle
1wakewoke / wakedwoken / waked
2waylaywaylaidwaylaid
3wearworeworn
4weavewove / weavedwoven / weaved
5wedwed / weddedwed / wedded
6weepweptwept
7wetwet / wettedwet / wetted
8whet REGULARwhettedwhetted
9winwonwon
10windwoundwound
11withdrawwithdrewwithdrawn
12withholdwithheldwithheld
13withstandwithstoodwithstood
14wringwrungwrung
15writewrotewritten
Trở lại danh sách

X, Y, Z

Không có động từ nào bất quy tắc bắt đầu bằng x, y, z.

Trở lại danh sách

Những động từ bất quy tắc thường gặp

Những động từ bất quy tắc thường gặp

Nghe đi nghe lại nhiều lần đó là cách để “tai” phân biệt được âm của những động từ này.

100 động từ

100 động từ bất quy tắc trong đoạn video sau được người nói tiếng Anh sử dụng nhiều nhất.

23 comments

 1. very good.
  hello.my
  name is Phuc.I am a student at VietNam Open University.I learned
  English in so many years but now,I am not still speaking English.I
  really want to talk by English with someone use to english . ( uk, us or ….. )to practice my
  skill. Can you help me to practice English?

  If you can, can we talk together though Skype?

  My skype is: vanphuc892010

  Thanks for reading and looking forward to hearing from you as soon as.If we can,i hope we have time so fun to talk together

 2. Mới nghe bạn sử dụng cái thứ 2. Elementary Podcasts có tranpscript, vào trang chủ của nó để xem, có cả bài tập để làm. Đây là chương trình của Hội đồng Anh.

 3. nghe hoài cũng chán mà chẳng nhớ đc mấy 2`………………..sao k nói chậm lại 1chút nhỉ?
  :(( hu hu hu hu hu hu hu hu hu T_T

 4. hay quá à em có thể nhìn và học tập luôn nhưng ko hiểu nghĩa vì nó ko có cột nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published.