Bảng động từ tiếng Anh bất quy tắc đầy đủ nhất chứa hơn 470 động từ được sắp xếp theo bảng chữ cái dễ tra cứu và học tập. Danh sách này chứa tất cả những động từ được dùng trong tiếng Anh hiện đại cũng như những động từ ít được sử dụng trong tiếng Anh ngày nay.

Với một số video được chọn lọc trên YouTube dưới đây sẽ giúp cho việc phát âm các dạng động từ bất quy tắc dễ dàng hơn. Hãy nghe và đọc theo bạn nhé!


Động từ bất quy tắc

Nghe đi nghe lại nhiều lần đó là cách để “tai” phân biệt được âm của những động từ này.

100 động từ

100 động từ bất quy tắc trong đoạn video sau được người nói tiếng Anh sử dụng nhiều nhất.

Động từ tiếng Anh bất quy tắc

Danh sách đầy đủ hơn 470 động từ

Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái để tiện cho việc tra cứu. Chỉ cần nhấn vào chữ cái dưới đây để di chuyển đến những động từ tương ứng bắt đầu bằng chữ cái đó.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Base verb (Nguyên mẫu)Simple past (Quá khứ đơn)Past participle (Quá khứ phân từ)
A
abideabided / abodeabided
alightalighted / alitalighted / alit
arisearosearisen
awakeawakened / awokeawakened / awoken
B
backbitebackbitbackbitten
backslidebackslidbackslidden / backslid
be [ am, is, are]was, werebeen
bearboreborn / borne
beatbeatbeaten / beat
becomebecamebecome
befallbefellbefallen
begetbegat / begotbegotten
beginbeganbegun
beholdbeheldbeheld
bendbentbent
bereavebereaved / bereftbereaved / bereft
beseechbesought / beseechedbesought / beseeched
besetbesetbeset
bestrewbestrewedbestrewn / bestrewed
betbet / bettedbet / betted
betakebetookbetaken
bethinkbethoughtbethought
bid (farewell)bid / badebidden
bid (offer amount)bidbid
bindboundbound
bitebitbitten
bleedbledbled
blowblewblown
breakbrokebroken
breedbredbred
bringbroughtbrought
broadcastbroadcast / broadcastedbroadcast / broadcasted
browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeat
buildbuiltbuilt
burnburned / burntburned / burnt
burstburstburst
bustbusted / bustbusted / bust
buyboughtbought
C
castcastcast
catchcaughtcaught
chidechided / chidchided / chidden
choosechosechosen
clapclapped / claptclapped / clapt
clingclungclung
clotheclothed / cladclothed / clad
colorbreedcolorbredcolorbred
comecamecome
costcostcost
creepcreptcrept
crossbreedcrossbredcrossbred
cutcutcut
D
daredared / durstdared / durst
daydreamdaydreamed / daydreamtdaydreamed / daydreamt
dealdealtdealt
digdugdug
dightdighted / dightdighted / dight
disprovedisproveddisproved / disproven
dive (jump head-first)dove / diveddived
dive (scuba diving)dived / dovedived
dodiddone
drawdrewdrawn
dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamt
drinkdrankdrunk
drivedrovedriven
dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelled
E
eatateeaten
enwindenwoundenwound
F
fallfellfallen
feedfedfed
feelfeltfelt
fightfoughtfought
findfoundfound
fit (tailor, change size)fitted / fitfitted / fit
fit (be right size)fit / fittedfit / fitted
fleefledfled
flingflungflung
flyflewflown
forbearforboreforborne
forbidforbadeforbidden
fordofordidfordone
forecastforecastforecast
forego (also forgo)forewentforegone
foreknowforeknewforeknown
forerunforeranforerun
foreseeforesawforeseen
foreshowforeshowedforeshown / foreshowed
forespeakforespokeforespoken
foretellforetoldforetold
forgetforgotforgotten / forgot
forgiveforgaveforgiven
forsakeforsookforsaken
forswearforsworeforsworn
fraughtfraughtfraught
freezefrozefrozen
frostbitefrostbitfrostbitten
G
gainsaygainsaidgainsaid
getgotgotten / got
gildgilded / giltgilded / gilt
givegavegiven
gowentgone
grindgroundground
growgrewgrown
H
hagridehagrodehagridden
halterbreakhalterbrokehalterbroken
hamstringhamstrunghamstrung
hand-feedhand-fedhand-fed
handwritehandwrotehandwritten
hanghunghung
hang (kill by hanging)hanged / hunghanged / hung
havehadhad
hearheardheard
heaveheaved / hoveheaved / hove
hewhewedhewn / hewed
hidehidhidden
hithithit
holdheldheld
hurthurthurt
I
inbreedinbredinbred
inlayinlaidinlaid
inputinput / inputtedinput / inputted
insetinsetinset
interbreedinterbredinterbred
intercutintercutintercut
interlayinterlaidinterlaid
intersetintersetinterset
interweaveinterwove / interweavedinterwoven / interweaved
interwindinterwoundinterwound
inweaveinwove / inweavedinwoven / inweaved
J
jerry-buildjerry-builtjerry-built
K
keepkeptkept
kneelknelt / kneeledknelt / kneeled
knitknitted / knitknitted / knit
knowknewknown
L
ladeladedladen / laded
landslidelandslidlandslid
laylaidlaid
leadledled
leanleaned / leantleaned / leant
leapleaped / leaptleaped / leapt
learnlearned / learntlearned / learnt
leaveleftleft
lendlentlent
letletlet
lielaylain
lie (not tell truth) REGULARliedlied
lightlit / lightedlit / lighted
lip-readlip-readlip-read
loselostlost
M
makemademade
meanmeantmeant
meetmetmet
misbecomemisbecamemisbecome
miscastmiscastmiscast
miscutmiscutmiscut
misdealmisdealtmisdealt
misdomisdidmisdone
mishearmisheardmisheard
mishitmishitmishit
mislaymislaidmislaid
misleadmisledmisled
mislearnmislearned / mislearntmislearned / mislearnt
misreadmisreadmisread
missaymissaidmissaid
missendmissentmissent
missetmissetmisset
misspeakmisspokemisspoken
misspellmisspelled / misspeltmisspelled / misspelt
misspendmisspentmisspent
misswearmissworemissworn
mistakemistookmistaken
misteachmistaughtmistaught
mistellmistoldmistold
misthinkmisthoughtmisthought
misunderstandmisunderstoodmisunderstood
miswearmisworemisworn
miswedmiswed / misweddedmiswed / miswedded
miswritemiswrotemiswritten
mowmowedmowed / mown
N
No irregular verbs beginning with “N.”
O
offsetoffsetoffset
outbidoutbidoutbid
outbreedoutbredoutbred
outdooutdidoutdone
outdrawoutdrewoutdrawn
outdrinkoutdrankoutdrunk
outdriveoutdroveoutdriven
outfightoutfoughtoutfought
outflyoutflewoutflown
outgrowoutgrewoutgrown
outlayoutlaidoutlaid
outleapoutleaped / outleaptoutleaped / outleapt
outlie (not tell truth) REGULARoutliedoutlied
outputoutput / outputtedoutput / outputted
outrideoutrodeoutridden
outrunoutranoutrun
outseeoutsawoutseen
outselloutsoldoutsold
outshineoutshined / outshoneoutshined / outshone
outshootoutshotoutshot
outsingoutsangoutsung
outsitoutsatoutsat
outsleepoutsleptoutslept
outsmelloutsmelled / outsmeltoutsmelled / outsmelt
outspeakoutspokeoutspoken
outspeedoutspedoutsped
outspendoutspentoutspent
outspinoutspunoutspun
outspringoutsprang / outsprungoutsprung
outstandoutstoodoutstood
outswearoutsworeoutsworn
outswimoutswamoutswum
outtellouttoldouttold
outthinkoutthoughtoutthought
outthrowoutthrewoutthrown
outwearoutworeoutworn
outwindoutwoundoutwound
outwriteoutwroteoutwritten
overbearoverboreoverborne / overborn
overbidoverbidoverbid
overbreedoverbredoverbred
overbuildoverbuiltoverbuilt
overbuyoverboughtoverbought
overcastovercastovercast
overcomeovercameovercome
overcutovercutovercut
overdooverdidoverdone
overdrawoverdrewoverdrawn
overdrinkoverdrankoverdrunk
overeatoverateovereaten
overfeedoverfedoverfed
overhangoverhungoverhung
overhearoverheardoverheard
overlayoverlaidoverlaid
overleapoverleaped / overleaptoverleaped / overleapt
overlieoverlayoverlain
overpayoverpaidoverpaid
overrideoverrodeoverridden
overrunoverranoverrun
overseeoversawoverseen
overselloversoldoversold
oversetoversetoverset
oversewoversewedoversewn / oversewed
overshootovershotovershot
oversleepoversleptoverslept
oversowoversowedoversown / oversowed
overspeakoverspokeoverspoken
overspendoverspentoverspent
overspilloverspilled / overspiltoverspilled / overspilt
overspinoverspunoverspun
overspreadoverspreadoverspread
overspringoversprang / oversprung /oversprung
overstandoverstoodoverstood
overstrewoverstrewedoverstrewn / overstrewed
overstrideoverstrodeoverstridden
overstrikeoverstruckoverstruck
overtakeovertookovertaken
overthinkoverthoughtoverthought
overthrowoverthrewoverthrown
overwearoverworeoverworn
overwindoverwoundoverwound
overwriteoverwroteoverwritten
P
partakepartookpartaken
paypaidpaid
pleadpleaded / pledpleaded / pled
prebuildprebuiltprebuilt
predopredidpredone
premakepremadepremade
prepayprepaidprepaid
presellpresoldpresold
presetpresetpreset
preshrinkpreshrankpreshrunk
presplitpresplitpresplit
proofreadproofreadproofread
proveprovedproven / proved
putputput
Q
quick-freezequick-frozequick-frozen
quitquit / quittedquit / quitted
R
readread (sounds like “red”)read (sounds like “red”)
reawakereawokereawaken
rebidrebidrebid
rebindreboundrebound
rebroadcastrebroadcast / rebroadcastedrebroadcast / rebroadcasted
rebuildrebuiltrebuilt
recastrecastrecast
recutrecutrecut
redealredealtredealt
redoredidredone
redrawredrewredrawn
reevereeved / rovereeved / rove
refit (replace parts)refit / refittedrefit / refitted
refit (retailor)refitted / refitrefitted / refit
regrindregroundreground
regrowregrewregrown
rehangrehungrehung
rehearreheardreheard
reknitreknitted / reknitreknitted / reknit
relay (for example tiles)relaidrelaid
relay (pass along) REGULARrelayedrelayed
relearnrelearned / relearntrelearned / relearnt
relightrelit / relightedrelit / relighted
remakeremaderemade
rendrent / rendedrent / rended
repayrepaidrepaid
rereadrereadreread
rerunreranrerun
resellresoldresold
resendresentresent
resetresetreset
resewresewedresewn / resewed
retakeretookretaken
reteachretaughtretaught
retearretoreretorn
retellretoldretold
rethinkrethoughtrethought
retreadretreadretread
retrofitretrofitted / retrofitretrofitted / retrofit
rewakerewoke / rewakedrewaken / rewaked
rewearreworereworn
reweaverewove / reweavedrewoven / reweaved
rewedrewed / reweddedrewed / rewedded
rewetrewet / rewettedrewet / rewetted
rewinrewonrewon
rewindrewoundrewound
rewriterewroterewritten
ridridrid
rideroderidden
ringrangrung
riseroserisen
riverivedriven / rived
roughcastroughcastroughcast
runranrun
S
sand-castsand-castsand-cast
sawsawedsawed / sawn
saysaidsaid
seesawseen
seeksoughtsought
self-feedself-fedself-fed
self-sowself-sowedself-sown / self-sowed
sellsoldsold
sendsentsent
setsetset
sewsewedsewn / sewed
shakeshookshaken
shaveshavedshaved / shaven
shearshearedsheared / shorn
shedshedshed
shineshined / shoneshined / shone
shitshit / shat / shittedshit / shat / shitted
shoeshoed / shodshoed / shod
shootshotshot
showshowedshown / showed
shrinkshrank / shrunkshrunk
shriveshrived / shroveshriven
shutshutshut
sight-readsight-readsight-read
singsangsung
sinksank / sunksunk
sitsatsat
skywriteskywroteskywritten
slay (kill)slew / slayedslain / slayed
slay (amuse) REGULARslayedslayed
sleepsleptslept
slideslidslid
slingslungslung
slinkslinked / slunkslinked / slunk
slitslitslit
smellsmelled / smeltsmelled / smelt
smitesmotesmitten / smote
sneaksneaked / snucksneaked / snuck
sowsowedsown / sowed
speakspokespoken
speedsped / speededsped / speeded
spellspelled / speltspelled / spelt
spendspentspent
spillspilled / spiltspilled / spilt
spinspunspun
spitspit / spatspit / spat
splitsplitsplit
spoilspoiled / spoiltspoiled / spoilt
spoon-feedspoon-fedspoon-fed
spreadspreadspread
springsprang / sprungsprung
stall-feedstall-fedstall-fed
standstoodstood
stavestaved / stovestaved / stove
stealstolestolen
stickstuckstuck
stingstungstung
stinkstunk / stankstunk
strewstrewedstrewn / strewed
stridestrodestridden
strike (delete)struckstricken
strike (hit)struckstruck / stricken
stringstrungstrung
stripstripped / striptstripped / stript
strivestrove / strivedstriven / strived
subletsubletsublet
sunburnsunburned / sunburntsunburned / sunburnt
swearsworesworn
sweatsweat / sweatedsweat / sweated
sweepsweptswept
swellswelledswollen / swelled
swimswamswum
swingswungswung
T
taketooktaken
teachtaughttaught
teartoretorn
telecasttelecasttelecast
telltoldtold
test-drivetest-drovetest-driven
test-flytest-flewtest-flown
thinkthoughtthought
thrivethrived / throvethrived / thriven
throwthrewthrown
thrustthrustthrust
treadtrodtrodden / trod
troubleshoottroubleshottroubleshot
typecasttypecasttypecast
typesettypesettypeset
typewritetypewrotetypewritten
U
unbearunboreunborn / unborne
unbendunbentunbent
unbindunboundunbound
unbuildunbuiltunbuilt
unclotheunclothed / uncladunclothed / unclad
underbidunderbidunderbid
underbuyunderboughtunderbought
undercutundercutundercut
underfeedunderfedunderfed
undergounderwentundergone
underlayunderlaidunderlaid
underletunderletunderlet
underlieunderlayunderlain
underrununderranunderrun
undersellundersoldundersold
undershootundershotundershot
underspendunderspentunderspent
understandunderstoodunderstood
undertakeundertookundertaken
underthrustunderthrustunderthrust
underwriteunderwroteunderwritten
undoundidundone
undrawundrewundrawn
unfreezeunfrozeunfrozen
unhangunhungunhung
unhideunhidunhidden
unholdunheldunheld
unknitunknitted / unknitunknitted / unknit
unladeunladedunladen / unladed
unlayunlaidunlaid
unlead REGULARunleadedunleaded
unlearnunlearned / unlearntunlearned / unlearnt
unmakeunmadeunmade
unreeveunreeved / unroveunreeved / unrove
unsayunsaidunsaid
unsewunsewedunsewn / unsewed
unslingunslungunslung
unspinunspununspun
unstickunstuckunstuck
unstringunstrungunstrung
unswearunsworeunsworn
unteachuntaughtuntaught
unthinkunthoughtunthought
unweaveunwove / unweavedunwoven / unweaved
unwindunwoundunwound
unwriteunwroteunwritten
upholdupheldupheld
upsetupsetupset
V
vexvexed / vextvexed / vext
W
wakewoke / wakedwoken / waked
waylaywaylaidwaylaid
wearworeworn
weavewove / weavedwoven / weaved
wedwed / weddedwed / wedded
weepweptwept
wetwet / wettedwet / wetted
whet REGULARwhettedwhetted
winwonwon
windwoundwound
withdrawwithdrewwithdrawn
withholdwithheldwithheld
withstandwithstoodwithstood
wringwrungwrung
writewrotewritten
X
Không có động từ nào bất quy tắc bắt đầu bằng “X.”
Y
Không có động từ nào bất quy tắc bắt đầu bằng “Y.”
Z
Không có động từ nào bất quy tắc bắt đầu bằng “Z.”