Tượng nữ thần tự do

Bộ máy nhà nước Mỹ

Bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra tháng 11/2020, tôi mời bạn tìm hiểu vài nét về bộ máy nhà nước Mỹ. Chính quyền Hoa Kỳ được thành lập dựa trên Hiến pháp (Constitution) phân chia quyền lực thành ba nhánh.

Mỗi nhánh có trách nhiệm riêng, họ cùng làm việc với nhau để đảm bảo đất nước hoạt động ổn định. Một nhánh có thể sử dụng quyền hạn của mình để kiểm tra quyền hạn của hai nhánh còn lại nhằm cân bằng quyền lực giữa ba nhánh.

Ba nhánh gồm:

 • Nhánh Lập pháp (Legislative Branch): Quốc hội (Congress) theo chế độ lưỡng viện gồm Thượng viện (Senate) và Hạ viện (House of Representatives).
 • Nhánh Hành pháp (Executive Branch): Tổng Thống (President), Phó Tổng thống (Vice president), Nội các và các Bộ ngành (cabinet, gồm 15 bộ).
 • Nhánh Tư pháp (Judicial Branch): Supreme Court (Tòa án Tối cao).
Tổ chức nhà nước Mỹ

15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Bộ trưởng (Minister):

 1. Department of Agriculture (Tên viết tắt: USDA) / Bộ Nông nghiệp
 2. Department of Commerce (DOC) / Bộ Thương mại
 3. Department of Defense (DOD) / Bộ Quốc phòng
 4. Department of Education (ED) / Bộ Giáo dục
 5. Department of Energy (DOE) / Bộ Năng lượng
 6. Department of Health and Human Services (HHS) / Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh
 7. Department of Homeland Security (DHS) / Bộ An ninh Nội địa
 8. Department of Housing and Urban Development (HUD) / Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị
 9. Department of the Interior (DOI) / Bộ Nội vụ
 10. Department of Justice (DOJ) / Bộ Tư pháp
 11. Department of Labor (DOL) / Bộ Lao động
 12. Department of State (DOS) / Bộ Ngoại giao
 13. Department of Transportation (DOT) / Bộ Giao Thông
 14. Department of the Treasury / Bộ Tài chính
 15. Department of Veterans Affairs (VA) / Bộ Cựu Chiến binh

Sơ đồ tổ chức của Chính quyền Mỹ (chi tiết):

Bạn có thể tìm hiểu thêm Tên tiếng Anh của các bộ, cơ quan ngang bộ và Thuật ngữ hệ thống hành chính Việt Nam để cùng so sánh với cách tổ chức bộ máy nhà nước Mỹ.

One comment

 1. Người ta nói "vững như kiềng ba chân" bất cứ cái gì trên đời có 3 phần, 3 chân..v.v đều sẽ đứng vững, chỉ cần mất đi 1 chân sẽ ngã hoặc sụp đổ. Nhìn sơ đồ tam quyền phân lập mới hiểu tại sao người ta lại chế ra sơ đồ bộ máy nhà nước vững bền như nước Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published.