Chiều ngày 03/04/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020

Đây là bộ đề thi tham khảo dựa theo chương trình giảm tải do ảnh hưởng dịch virus corona gây ra thời gian vừa qua.

1. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Toán

2. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Ngữ văn

3. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Vật lý

4. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Hóa học

5. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Sinh học

6. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Lịch sử

7. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Địa lý

8. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Giáo dục công dân

9. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Anh

10. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Nga

11. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Pháp

12. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Trung

13. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Đức

14. Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn tiếng Nhật