IETLS là gì, đăng ký thi ở đâu và lịch thi lúc nào?

IELTS là gì?
IELTS là viết tắt của các chữ International English Language Testing System (Hệ thống thi trắc nghiệm tiếng Anh Quốc tế). IELTS là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Xem video giới thiệu về IELTS và cấu trúc bài thi.

Các thành viên sáng lập
IELTS được đồng sở hữu bởi 3 thành viên: Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP tổ chức giáo dục Úc.

Loại hình thi
IELTS có 2 loại hình thi: Học thuật (Academic) và không học thuật (General Training)

Dạng bài thi
Bài thi bao gồm 4 phần thi: nghe, nói đọc và viết. Đối với loại hình học thuật (Academic) và không học thuật (General Training), bài thi sẽ khác giống nhau ở phần thi Nghe, Nói và sẽ khác nhau ở phần thi Đọc, Viết.

Hệ thống điểm
Mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 bảng điểm, trên bảng điểm thể hiện thang điểm từ 1 đến 9 cho từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và điểm tổng cho 4 kỹ năng.

IELTS được cộng nhận ra sao?
IELTS được công nhận rộng rãi khắp nơi trên thế giới bao gồm các trường học ở nhiều quốc gia như Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada. Ngoài ra, IELTS còn được các tổ chức di trú, tổ chức chính phủ hay hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận. Hãy nhấp chuột vào trang Global Recognition System (GRS) để tham khảo danh sách các tổ chức trên thế giới công nhận IELTS.

Tìm lịch thi và đăng ký thi IELTS ở đâu?
Ở Việt Nam hiện nay đăng ký thi IELTS tại Hội đồng Anh hoặc IDP để biết lịch thi cụ thể và địa điểm thi xin mời vào website ielts.org, ngay góc phải Find an IELTS test chọn Vietnam để xem.

Bài viết có tham khảo website Hội đồng Anh

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.