Mỗi ngày một bài học tiếng Anh

Để việc học tiếng Anh mang lại hiệu quả, người học phải duy trì thói quen thực hành ngày ngày. Mỗi ngày một bài học tiếng Anh mới được cung cấp bởi English Baby tại địa chỉ daily.engleo.com giúp bạn có thêm nguồn tham khảo cho việc thực hành này.

Tại đây, mỗi ngày sẽ có một bài học được đưa lên. Nội dung của bài học này xoay quanh những vấn đề gần gũi với cuộc sống hàng ngày.. Mỗi bài học gợi cho bạn tình huống để thảo luận cũng như giúp bạn ôn tập ngữ pháp, luyện nghe và kiểm tra lại bài học qua những câu hỏi trắc nghiệm.

Cấu trúc của mỗi bài học như sau:

  • Intro: Giới thiệu về tình huống của bài học
  • Dialogue: Tình huống, có audio để bạn luyện nghe
  • Discussion: Những gợi ý để bạn thảo luận
  • Grammar Point: Các điểm ngữ pháp được thể hiện trong bài
  • Quiz: Kiểm tra lại bài học bằng những câu trắc nghiệm

Truy cập daily.engleo.com hàng ngày để thực hành tiếng Anh.

Chúc bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published.