Mỗi ngày một bài nghe tiếng Anh

Mỗi ngày một bài học tiếng Anh mới giúp rèn luyện, cải thiện kỹ năng nghe bên cạnh việc cũng cố từ vựng, ôn luyện ngữ pháp và gợi ý đề tài thảo luận.

Dành 15′ mỗi ngày để luyện tập bạn sẽ thấy kỹ năng nghe của mình cải thiện đáng kể.

Truy cập trang sau đây hàng ngày:

Daily English lesson each day

Leave a Reply

Your email address will not be published.