Mỗi ngày một bài học tiếng Anh mới giúp rèn luyện, cải thiện kỹ năng nghe bên cạnh việc cũng cố từ vựng, ôn luyện ngữ pháp và gợi ý đề tài thảo luận.

Dành 15′ mỗi ngày để luyện tập bạn sẽ thấy kỹ năng nghe của mình cải thiện đáng kể.

Truy cập trang sau đây hàng ngày:

Daily English lesson each day