Category: Nghe tiếng Anh

Khi chúng ta học một ngôn ngữ mới, chúng ta cố gắng để học nhiều từ mới và nhiều quy tắc ngữ pháp. Nhưng cuối cùng, hầu hết mọi người thấy rằng hiểu những gì người khác thực sự là phần khó nhất khi học một ngôn ngữ mới.

Điều này đã từng xảy ra với bạn chưa? Bạn lo lắng, nhưng cuối cùng bạn cũng có đủ can đảm để hỏi ai đó một câu hỏi bằng tiếng Anh. Người đó hiểu bạn và trả lời câu hỏi của bạn! Tuyệt vời!

NHƯNG, khi người trả lời bằng tiếng Anh, Bạn KHÔNG biết người đó đang nói gì với bạn. Khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của bạn yếu đến mức bạn không hiểu được khi người khác nói chuyện với bạn.

Khi bạn đang học một ngôn ngữ mới, có vẻ như mọi người đều nói rất nhanh. Với rất nhiều thực hành nghe, đôi tai của bạn sẽ quen với âm thanh của tiếng Anh.