Category: Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp là hệ thống tổ chức một ngôn ngữ. Các quy tắc ngữ pháp giống như các biển báo và quy tắc giao thông trên đường giúp cho các phương tiện di chuyển về đích mà không gặp sự cố. Với một ngôn ngữ, ngữ pháp giúp chúng ta đi đúng đường đến đích mà chúng ta muốn – giao tiếp rõ ràng.

Bạn sẽ phải học các quy tắc nếu bạn muốn học tiếng Anh. Không có cách nào để tránh được. Nhưng, nhiều người học tập trung quá nhiều vào các quy tắc và sợ mắc lỗi đến nỗi họ sợ nói tiếng Anh. Đừng để điều đó xảy ra với bạn!

Hãy suy nghĩ về các tuyến đường chạy xe đi làm hoặc đi học mỗi ngày. Bạn biết rõ đường đi đến mức bạn không nghĩ về các biển báo để đến nơi. Bạn biết giới hạn tốc độ. Bạn biết chỗ nào rẽ phải và chỗ nào rẽ trái.

Thực hành tiếng Anh mỗi ngày giống như chạy xe. Bạn sẽ có thể sử dụng quy tắc ngữ pháp mà không cần suy nghĩ về nó. Hầu hết người bản ngữ hiếm khi nhớ các quy tắc ngữ pháp. Nếu bạn hỏi người bản ngữ về một điểm ngữ pháp, họ chi biết nó nghe có vẻ đúng hoặc nghe có vẻ sai chứ không thể nói cho bạn biết tại sao.

Một khi bạn đọc hoặc nghe tiếng Anh mỗi ngày, bạn sẽ rèn luyện cho bộ não của mình áp dụng các quy tắc sao cho cấu trúc của ngôn ngữ sẽ đúng với bạn. Tất nhiên bạn phải học các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh trước tiên, nhưng với nhiều thực hành, sẽ dễ nhớ hơn khi sử dụng chúng.