Những câu danh ngôn tiếng Anh hay

Danh ngôn tiếng Anh, những câu nói hay của những người nổi tiếng về tình yêu, thời gian, cuộc sống, động viên tinh thần, giúp bạn sống có ý nghĩa hơn đã được chúng tôi đăng trên fanpage chính thức của trang.

Học Tiếng Anh tập hợp lại thành bài viết này. Mời bạn xem qua hoặc xem lại nếu đã từng xem. Phía dưới mỗi câu danh ngôn đều có phần dịch xác nghĩa để giúp bạn hiểu được câu nói và từ vựng bên trên nó.

I will always choose a lazy person to do a difficult job
Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó …Bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.
You'ill never be brave if you don't get hurt
Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.
Don't let your dream just be dream
Đừng để giấc mơ của bạn chỉ là giấc mơ
We can't change yesterday but we can change today
Chúng ta không thể thay đổi HÔM QUA nhưng có thể thay đổi HÔM NAY
If I fail, I try again and again
Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa
Gieo suy nghĩ gặt hàng động
Gieo suy nghĩ, gặt hành động. Gieo hành động, gặt thói quen.
Take care of your body, it's the only place you have to live
Hãy chăm sóc cơ thể của bạn. Đó là nơi duy nhất bạn phải sống.
Don't wait for the perfect moment
Đừng chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Hãy nắm lấy thời điểm và làm cho nó hoàn hảo.
In life you have a choice between bitter or better
Trong đời bạn có lựa chọn: Cay đắng hoặc Tốt hơn? Hãy chọn tốt hơn, quên cay đắng đi.
We can't change yesterday
Chúng ta không thể thay đổi hôm qua, nhưng chúng ta có thể lựa chọn làm cho hôm nay trở thành một ngày tuyệt vời
We cannot change the past
Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể làm lụi tàn hiện tài bằng việc lo lắng về tương lai
Friendship may and often grow into love
Tình bạn có thể và thường phát triển thành tình yêu nhưng tình yêu không bao giờ chuyển xuống thành tình bạn

Đừng quên like nếu bạn thấy nó có ích 😉

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.