Sitemap

Chào mừng bạn đến với trang Học tiếng Anh (www.hoc-tieng-anh.com, mẹo truy cập nhanh: gõ hoc-tieng-anh vào thanh địa chỉ trình duyệt và nhấn đồng thời hai phím Ctrl + Enter). Dưới đây là các nội dung chính có trên trang, hãy sử dụng công cụ tìm kiếm ở bên trên để tìm nhanh nội dung bạn cần.

var tabbedTOC={blogUrl:”https://www.hoc-tieng-anh.com/”,containerId:”tabbed-toc”,activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:”data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC”,monthNames:[“Tháng 1″,”Tháng 2″,”Tháng 3″,”Tháng 4″,”Tháng 5″,”Tháng 6″,”Tháng 7″,”Tháng 8″,”Tháng 9″,”Tháng 10″,”Tháng 11″,”Tháng 12”],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:’ – New‘};

.tabbed-toc{margin:0 auto;position:relative;background:linear-gradient(-45deg,#EE7752,#E73C7E,#23A6D5,#23D5AB);background-size:400% 400%;animation:Gradient 15s ease infinite}
.tabbed-toc .loading{display:block;padding:2px 12px;color:#fff}
.tabbed-toc ul,.tabbed-toc ol,.tabbed-toc li{margin:0;padding:0;list-style:none}
.tabbed-toc .toc-tabs{width:20%;float:left}
.tabbed-toc .toc-tabs li{list-style:none;}
.tabbed-toc .toc-tabs li a{display:block;overflow:hidden;color:#fff;text-decoration:none;padding:12px;font-size:13px;transition:all .3s}
.tabbed-toc .toc-tabs li a:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.05)}
.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;z-index:5;margin:0 -1px 0 0}
.tabbed-toc .toc-content,.tabbed-toc .toc-line{width:80%;float:right;background-color:#fff;box-sizing:border-box}
.tabbed-toc .toc-line{float:none;display:block;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0}
.tabbed-toc .panel{position:relative;z-index:5}
.tabbed-toc .panel li a{color:#1277cb;display:block;position:relative;font-weight:500;font-size:14px;padding:6px 12px;overflow:hidden}
.tabbed-toc .panel li time{display:block;font-weight:normal;font-size:11px;color:#666;float:right}
.tabbed-toc .panel li .summary{display:block;padding:10px 12px 10px;font-size:13px}
.tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail{float:left;display:block;margin:5px 8px 0 0;width:72px;height:72px;background-color:#fafafa}
.tabbed-toc .panel li{background-color:#f9f9f9;margin:0}
.tabbed-toc .panel li:nth-child(even){background-color:#fff}
.tabbed-toc .panel li a:hover,.tabbed-toc .panel li a:focus,.tabbed-toc .panel li.bold a{background-color:rgba(0,0,0,0.03);outline:none}
.tabbed-toc .panel li a em{background:#f39c12;color:#fff!important;font-style:initial;font-size:11px;margin:0 0 0 5px;padding:2px 10px;border-radius:22px}
.tabbed-toc .panel li:before{display:none}
@-webkit-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@-moz-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@media (max-width:768px){.tabbed-toc .toc-tabs,.tabbed-toc .toc-content{overflow:hidden;width:auto;float:none;display:block}.tabbed-toc .toc-tabs li{display:inline;float:left}.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background-color:rgba(64,64,64,0.1)}.tabbed-toc .toc-content{border:none}.tabbed-toc .toc-line,.tabbed-toc .panel li time{display:none}}