Tên tiếng Anh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Việt Nam

Tên tiếng AnhNước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam và khẩu hiệu (motto) Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc được viết bằng tiếng Anh như thế nào?

Câu trả lời xin dành cho bạn – người đọc bài viết này. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu tên tiếng Anh của các Bộ và cơ quan ngang Bộ ở nước ta.

Nếu đã từng đọc báo tiếng Anh, chắc chắn ít nhất một lần bạn đã bắt gặp đâu đó các thuật ngữ được liệt kê dưới đây.

 1. Ministry of Agriculture & Rural Development
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Trưởng hiện nay: Cao Đức Phát)
 2. Ministry of Construction
  Bộ Xây dựng (Nguyễn Hồng Quân)
 3. Ministry of Culture, Sports & Tourism
  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàng Tuấn Anh)
 4. Ministry of Education & Training
  Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Thiện Nhân)
 5. Ministry of Finance
  Bộ Tài chính (Vũ Văn Ninh)
 6. Ministry of Foreign Affairs
  Bộ Ngoại giao (Phạm Gia Khiêm)
 7. Ministry of Industry & Trade
  Bộ Công thương (Vũ Huy Hoàng)
 8. Ministry of Information & Communications
  Bộ Thông tin và Truyền thông (Lê Doãn Hợp)
 9. Ministry of Interior
  Bộ Nội vụ (Trần Văn Tuấn)
 10. Ministry of Justice
  Bộ Tư pháp (Hà Hùng Cường)
 11. Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare
  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Nguyễn Thị Kim Ngân)
 12. Ministry of National Defense
  Bộ Quốc phòng (Đại tướng Phùng Quang Thanh)
 13. Ministry of Natural Resources & Environment
  Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phạm Khôi Nguyên)
 14. Ministry of Planning & Investment
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Võ Hồng Phúc)
 15. Ministry of Public Health
  Bộ Y tế (Nguyễn Quốc Triệu)
 16. Ministry of Public Security
  Bộ Công an (Lê Hồng Anh)
 17. Ministry of Science & Technology
  Bộ Khoa học và Công nghệ (Hoàng Văn Phong)
 18. Ministry of Transport
  Bộ Giao thông vận tải (Hồ Nghĩa Dũng)
 19. Government Inspectorate
  Thanh tra Chính phủ (Tổng Thanh tra hiện nay: Trần Văn Truyền)
 20. Office of the Government
  Văn phòng Chính phủ (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Nguyễn Xuân Phúc)
 21. Ethnic Minorities Committe
  Ủy ban Dân tộc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Giàng Seo Phử)
  Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities
 22. State Bank
  Ngân hàng Nhà nước (Thống đốc hiện nay: Nguyễn Văn Giàu)

8 comments

 1. cũng được, thực ra những cái này nếu có thể tự nghĩ ra: bộ: ministry thì cũng ra được 90% là đúng kết hợp với vốn từ vựng của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published.