Tiếng Anh cho người mới bắt đầu với cô Jennifer

Học tiếng Anh với cô Jennifer

Nếu bạn thường xuyên theo dõi Học Tiếng Anh chắc chắn đã được biết loạt bài Học tiếng Anh vở lòng với cô Jennifer với những cuộc hội thoại đơn giản, những điểm ngữ pháp cơ bản dành cho những người mới bắt đầu làm quen tiếng Anh và bắt đầu luyện nghe.

Hiện giờ cô Jennifer đã cập nhật đến bài học thứ 51. Bài học này giúp bạn tìm hiểu các từ hỏi trong tiếng Anh: Who (Ai), What (Cái gì), Which (Cái nào), When (Khi nào), Where (Ở đâu), How often (Thường xuyên như thế nào), How (Như thế nào), Why (Tại sao)…

Trong khi đó bài 52 giúp bạn biết cách hỏi thông tin về người mà bạn nói chuyện bằng những từ hỏi trên.

Bạn sẽ được học cùng với Natasha, một học viên có trong tất cả video ở đây.

Mời bạn xem:

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.