Tiếng Anh cho trẻ em bổ ích

Có rất nhiều trang web cung cấp các nội dung học tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ bằng tranh ảnh minh họa sinh động có thể được dùng làm giáo trình hoặc tư liệu tham khảo bổ sung cho giáo viên làm phong phú bài giảng.

Trong số đó có thể kể đến ESL For Kids với hàng trăm bài học bổ ích khác nhau về từ vựng, trò chơi, các hoạt động, tình huống theo từng chủ đề mà giáo viên có thể ứng dụng ngay vào trong lớp học.

Mỗi bài học được minh họa bằng nhiều hình ảnh sinh động, đầy màu sắc dưới định dạng PDF, giáo viên dễ dàng tải về máy và in màu để phát cho học sinh hoặc sử dụng trình chiếu ngay trên máy tính.

Dưới đây là danh sách các đơn vị bài, trong mỗi đơn vị gồm nhiều bài học nhỏ.

Xin đọc trợ giúp nếu máy bạn không có chương trình hỗ trợ đọc file .PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published.