Category: Từ vựng tiếng Anh

Tiếng Anh có hơn 1 triệu từ nhưng hầu hết người nói tiếng Anh chỉ sử dụng khoảng 20,000 từ. Học từ vựng tiếng Anh là công việc cơ bản và rất quan trọng của việc học ngôn ngữ. Học một từ mới không chỉ hiểu được nghĩa của nó là gì mà còn phải biết cách sử dụng nó chính xác.

Bạn sẽ học từ vựng tiếng Anh nhanh hơn khi những từ này liên quan đến cuộc sống hàng ngày của bạn hoặc đến từ một chủ đề mà bạn quan tâm. Cách tốt để học từ vựng tiếng Anh là nhìn thấy và lắng nghe từ được lặp lại nhiều lần trong một chủ đề hoặc một bối cảnh thú vị như một câu chuyện hoặc một bài đọc.