Cùng bạn khám phá thế giới Anh ngữ!

Category Viết tiếng Anh

Bạn có cảm thấy thất vọng khi phải viết bằng tiếng Anh không? Mọi người thường nói rằng viết bằng tiếng Anh rất khó. Tại sao? Bởi vì bạn cần biết rất nhiều từ vựng và cách xây dựng câu trong tiếng Anh để diễn đạt ý tưởng của bạn. Sau đó, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy lỗi chính tả và ngữ pháp của bạn.

Đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020

Chiều ngày 03/04/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020. Đây là bộ đề thi tham khảo dựa theo chương trình giảm tải do ảnh hưởng dịch… Continue Reading →

Purdue OWL: Nguồn tài liệu luyện viết tiếng Anh

Như những kỹ năng khác, viết tiếng Anh đòi hỏi phải có quá trình luyện tập. Những gì chúng ta viết thông thường phải hướng đến đối tượng mà chúng ta muốn họ tiếp nhận. Để viết tốt tiếng Anh,… Continue Reading →

© 2020 Học tiếng Anh

Up ↑